اخراج اجباری دوبلین

اخراج اجباری و بازگشت دادن افرادی که شامل قانون دوبلین می شوند تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در امده است.

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-abschiebungen-103.html