در حال حاضرمشاوره ما در محل  Mitte به دلیل محدودیت تماس برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس سارس کوید  ۱۹، با قرار ملاقات قبلی أنلاین رزرو میشود. لطفاً برای رزرو وقت ملاقات ، اینجا را کلیک کنید.

لطفاً ازهمراهی شخص سوم در قرار ملاقات تا حد ممکن خودداری کنید. مترجم به زبان دری / فارسی در دفتر موجود است.  تشکر از همکاری شما تندرستی و سلامت باشید.

جهت کسب تازه ترین معلومات در مورد ویروس کرونا و تدابیر مرتبط با آن لطفا از وبلاگ ویژه یار دیدن نمایید.

یار کلمه فارسی هست که معنی زیاد را افاده می‌کند.

در زبان و فرهنگ های مختلف از ترکیه کنونی‌ گرفته تا شبه قاره هند این اصطلاح (یار) هنوز به عنوان  یک مترادف برای یک فرد دوستداشتنی استفاده میشود.

برداشت ما از این مترادف – دوست خوب، کمک‌ کننده، همدم و همراه – است.

یار کلمه فارسی هست که معنی زیاد را افاده می‌کند.

در زبان و فرهنگ های مختلف از ترکیه کنونی‌ گرفته تا شبه قاره هند این اصطلاح (یار) هنوز به عنوان  یک مترادف برای یک فرد دوستداشتنی استفاده میشود.

برداشت ما از این مترادف – دوست خوب، کمک‌ کننده، همدم و همراه – است.

یار گروهی از دوستان که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶بطور داوطلبانه و از سال ۲۰۱۶ بدینسو با دریافت حقوق در امور پناهنده گی برای مردم افغانستان مشغول به کار هستند.

یار گروهی از دوستان که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶بطور داوطلبانه و از سال ۲۰۱۶ بدینسو با دریافت حقوق در امور پناهنده گی برای مردم افغانستان مشغول به کار هستند.

فلسفه ما

فلسفه اساسی ما سیاسی ، قومی ، جنسی و مستقل بودن همه اعتقادات با حقوق اساسی و ارزشهای دموکراتیک در یک جامعه کثرت گرا مطابقت دارد. و همچنین علل اصلی درگیری های متداوم و بی عدالتی بیشمار در افغانستان  نشان می دهد که مردم مجبور به فرار و مهاجرت شده اند.

اهداف ما

هدف ما این است یار برای مردم باشیم و ما می خواهیم فضاهایی ایجاد کنیم که همیشه آموزش و پرورش ارتقاء یابد و فرهنگ سازی نیز تجربه شود. باید تحرک بین افراد مختلف با فرهنگ و آیین زنده گی مختلف ایجاد کنیم.

تیم ما

آرزو اسدی

داوود امیری

ولید دشتی

زهرا اسرافیل

ژانت هوپینگ

کاترینا کرستین

ضيا مبلغ

دانش محمدی

تیلمن پرایسلر

مرتضی رشیدی

یوهانس زینگر

کاوه اسپارتک

پروژه ها

دوره های یادگیری زبان ابتدایی

مشوره حقوقی

یادگیری زبان مادری و پروژه خوانده برای اطفال

توانمند سازی سیاسی

اعتراضات سیاسی علیه اخراج اجباری

میز گرد

شبکه  سازی

گروپ خانم ها

آموزش  رسانه یی

برگزاری سیمینار برای مهاجرین

سخنرانی در مورد افغانستان و موضوع پناهندگی