مشاوره برای پناهده گان افغانستان

اگرشما یا بستگان شما درمورد پناهندگی ویا قانون اقامت ویا قوانین و حقوق اجتماعی سوال  دارید ویا اگرنیازمند به حمایت وکمک هستید لطفا باما  تماس بگیرید.

ما به شما مشاوره ، اطلاع رسانی ، میانجیگری و پشتیبانی رایگان به زبان دری/ فارسی ، انگلیسی و آلمانی ارایه میدهیم.­­

ازتاریخ  ۵ اپریل ۲۰۲۲ مشاوره حقوقی ما دوباره بصورت حضوری در Berlin-Mitte و در Berlin-Lichtenberg

دایر میباشد.

لطفا توجه داشته باشید که مشاوره حقوقی واجتماعی ما درناحیه های  Mitte و Lichtnberg تنها باگرفتن وقت ملاقات قبلی (ترمین) ازطریق سایت یاربصورت آنلاین و پوشیدن ماسک FFP2 امکان پذیر است.  همچنان خواهشمندیم که فاصله را در فضای دفتر سازمان مراعات کنید واگرعلایم سرماخوردگی، تب ویا مشکل تنفسی دارید، درینصورت ملاقات شما تنها باداشتن تست کرونا از همان روز امکان پذیر میباشد، ویا درصورت شک داشتن به ابتلای به کرونا، قرارملاقات خود را دروقت مناسب ازطریق ایمیل به   termin@yaarberlin.de  لغو کنید.

لطفاً باما ازطریق آدرس زیر درتماس شوید ویک وقت ملاقات برای مشاوره برای خود رزرو کنید.

http://yaarberlin.de/terminbuchung

ویامیتوانید ازطریق ایمل termin@yaarberlin.de درخواست وقت ملاقات را به  ما بنویسید.

ازملاقات با شما بسیار خوشحال میشویم ومنتظر شما هستیم!

همچنان از شما میخواهیم درصورت لزوم از همراه آوردن شخص سوم   تا آنجایی که ممکن است دروقت ملاقات خودداری کنید و صرفا خودتان در وقت ملاقات تشریف آورید.

یک ترجمان به زبان دری/ فارسی در دفتر برای کمک به شما هست.

با سپاس از توجه تان.

یار کلمه فارسی هست که معنی زیاد را افاده می‌کند.

در زبان و فرهنگ های مختلف از ترکیه کنونی‌ گرفته تا شبه قاره هند این اصطلاح (یار) هنوز به عنوان  یک مترادف برای یک فرد دوستداشتنی استفاده میشود.

برداشت ما از این مترادف – دوست خوب، کمک‌ کننده، همدم و همراه – است.

یار کلمه فارسی هست که معنی زیاد را افاده می‌کند.

در زبان و فرهنگ های مختلف از ترکیه کنونی‌ گرفته تا شبه قاره هند این اصطلاح (یار) هنوز به عنوان  یک مترادف برای یک فرد دوستداشتنی استفاده میشود.

برداشت ما از این مترادف – دوست خوب، کمک‌ کننده، همدم و همراه – است.

یار گروهی از دوستان که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶بطور داوطلبانه و از سال ۲۰۱۶ بدینسو با دریافت حقوق در امور پناهنده گی برای مردم افغانستان مشغول به کار هستند.

یار گروهی از دوستان که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶بطور داوطلبانه و از سال ۲۰۱۶ بدینسو با دریافت حقوق در امور پناهنده گی برای مردم افغانستان مشغول به کار هستند.

فلسفه ما

فلسفه اساسی ما سیاسی ، قومی ، جنسی و مستقل بودن همه اعتقادات با حقوق اساسی و ارزشهای دموکراتیک در یک جامعه کثرت گرا مطابقت دارد. و همچنین علل اصلی درگیری های متداوم و بی عدالتی بیشمار در افغانستان  نشان می دهد که مردم مجبور به فرار و مهاجرت شده اند.

اهداف ما

هدف ما این است یار برای مردم باشیم و ما می خواهیم فضاهایی ایجاد کنیم که همیشه آموزش و پرورش ارتقاء یابد و فرهنگ سازی نیز تجربه شود. باید تحرک بین افراد مختلف با فرهنگ و آیین زنده گی مختلف ایجاد کنیم.

تیم ما

خولگی احمدی

آرزو اسدی

داوود امیری

ایزابیل هنذلر کرسکل

ولید دشتی

زهرا اسرافیل

ژانت هوپینگ

ضيا مبلغ

یوهانس زینگر

کاوه اسپارتک

سهیلا وفا تیرایی

پروژه ها

دوره های یادگیری زبان ابتدایی

مشوره حقوقی

یادگیری زبان مادری و پروژه خوانده برای اطفال

توانمند سازی سیاسی

اعتراضات سیاسی علیه اخراج اجباری

میز گرد

شبکه  سازی

گروپ خانم ها

آموزش  رسانه یی

برگزاری سیمینار برای مهاجرین

سخنرانی در مورد افغانستان و موضوع پناهندگی