ماسک خود را در خانه بسازید

ماسک خود را در خانه بسازید

پوشیدن ماسک در آلمان هنوز اجباری نشده است، اما مقامات صحت و بهداشت همواره از همه مردم خواسته در خانه ماسک های ساده درست کنید و استفاده کنید. #هندبوک_فارسی

Slået op af Handbook Germany i Torsdag den 9. april 2020