كورس های زبان آلمانی برای پناهندگان افغان

سازمان يار  كورس های آموزشی رایگان زبان آلمانی را برای پناهجويان و پناهندگان افغان در سطوح ذيل ارائه می دهد.

كورس هاي  آموزشی زبان الماني

دوره آلفا: دوشنبه ها و جمعه ها از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰

کورس کمکی A1 چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰

دوره های آموزشی پیشرفته: جمعه ها از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۳۰

 

مكان برگزاري كورس و ثبت نام – اوبان ٩ –

Liebenwalder Str. 1

13347 Berlin

 

ثبت نام

دوشنبه ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و پنج شنبه ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

روزهای کار

مشوره دهی در امور اجتماعی و ثبت نام در کلاسها

 

دوشنبه

 10:00 - 13:00

 

پنج شنبه

10:00 - 13:00

 14:00 - 17:00

 

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

 Afghanisches Kultur- und Beratungszentrum

 Liebenwalder Str. 1

 13347 Berlin

مشوره دهی برای افغانان در پانکو

زمان :

چهار شنبه ها ساعت 10:00 قبل از ظهر ال 12:00 ظهر

مکان:

Welcome Center Pankow

Fröbelstrasse 17

10405 Berlin

خانه شماره 6 منزل دوم اطاق شماره 241

 

مشاور:

اقای امید ارغندیوال

ایمیل ادرس:

arghandiwal@yaarberlin.de

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz