ز مونږ نښه او آدرس

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Liebenwalder Str. 1


13347 Berlin

دلته کولی شی تاسی ز مونږ ادرس سره له ىوه نقشه په ګوګل کى تر لاسه كړي ستاسو د تماسونو په هیله .

 

030 - 23407217

info(at)yaarberlin.de

 

ستاسو ملاتړ په اجتعماعى شبکو (فیسبوک ویبسایت ...) مونژ لا پیاوړى کوى .

Wir zählen auf Eure Unterstützung in den sozialen Netzwerken.

2018 © Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.

Impressum & Datenschutz