کسانی که از جاب سنتر کمک دریافت می نمایند و  اطفال آنها در خانه  به صورت آنلاین درس می خوانند و نیاز به لپ تاپ ، چاپگر و هدفون دارند، می توانند با تکمیل فرمه ی زیر، نسبت به تقاضای کمک اقدام نمایند.  البته این کمک ها در صورتی اجرا می شود که متقاضی نیازمند چنین کمکی باشد.  بدین منظور علاوه بر پر کردن فرمه ی زیر که شامل درج قیمت وسایل مورد نیاز است، باید سندی حاوی قیمت وسایل مورد تقاضا در بازار نیز ارایه شود.

باید به خاطر داشته باشید ،  در صورتی که با تقاضای موافقت شود، کاغذ خرید وسایل مورد نیاز را نگهداری و به جاب سنتر ارسال نمایید.

 PDF-Kostenübernahmeantrag JC Schülertechnik