تصامیم  دولت و ایالت های فدرال: (PDF)

 • تمدید محدودیت های تماس تا 3 می ۲۰۲۰

 • شروع به تدریج مکاتب در آلمان از 4 ماه می برنامه ریزی شده است.

 • به شدت توصیه می شود از ماسک هنگام خرید در سوپرمارکت ها و موقع استفاده از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود.

 • رویدادها و مراسم های بزرگ بطور کلی تا ۳۱ آگوست ممنوع هستند.

 • جلسات در مکانهای مذهبی به همین صورت نباید برگذار شود.

 • از شهروندان خواسته می شود از سفرها و بازدیدهای شخصی خودداری کنند.

 • مکان های ذیل به صورت مشروطه میتوانند باز شوند:

  • فروشگاه ها با حد اکثر مساحت ۸۰۰ متر مربع

  • فروشندگان ماشین ، فروشندگان دوچرخه و کتابفروشی ها

  • آرایشگاه ها از 4 ماه می

منبع:

ZDF heute