دفتر اداره اوسلندر بیهورده – PDF

دفتر اداره اوسلندر بیهورده  / Ausländerbehörde / LEA

دفتر اداره اوسلندر بیهورده LEA هنوز هم باز است. با این حال ، جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،  LEA انجام  خدمات خود را به روش آنلاین و کتبی تغییر داده است.

قابل توجه کسانیکه:

  • ترمین از سوی LEA به آنها داده شده است.

  •  اجازه اقامت آنها به پایان رسیده یا به زودی منقضی می شود

  • برای کسانی که دارای پروانه پناهندگی یا دولدونگ دارند

LEA مراحل ثبت نام آنلاین را تنظیم کرده است:

https://www.berlin.de/einwanderung/ueber-uns/aktuelles/artikel.910230.php

با توجه به شیوع همه گیر „ویروس کرونا“، فقط در موارد اضطراری اجراآت صورت می گیرد. کسانیکه به خدمات ضروری این اداره نیازمند هستند می توانند به  خانه A اتاق 80 در ساعات قید شده مراجعه کنند. (دوشنبه و سه شنبه از 7:00 صبح تا 2:00 بعد از ظهر و پنجشنبه از 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر) Friedrich-Krause-Ufer.

لطفا توجه داشته باشید که برای ما تنها در مواقع اضطراری مقدور است که به کارهای شما رسیدگی کنیم. این خدمات ضروری شامل تعویض اسناد رسمی اقامت شما نمیشود. لطفاً یکی از روش های آنلاین ما را که برای شما ممکن است برای درخواست خود انتخاب کنید.

لطفاً تنها در صورتی که دلایل فوری شخصی یا حرفه ای دارید و نیازمند سفر می باشید به ما مراجعه نمایید. سایرخدمات در حال حاضر امکان پذیر نیست.

اگر شما شامل افراد نیازمند خدمات اضطراری هستید، لطفا مدارک زیر را با خود همراه داشته باشید:

  • پاسپورت و سند اقامت

  • فرم درخواست تکمیل شده برای اجازه اقامت

 Antragsformular auf Erteilung eines Aufenthaltstitels

  • برای کارکنان: گواهینامه دستمزد و کارفرمای فعلی که نیاز به سفر را تأیید می کند.

  • به دلایل شخصی: اثبات دلایل فوری که نیاز به عزیمت دارند ، به عنوان مثال گواهی های مرگ ، گواهی های بیماری (بیمارستان) ، اثبات نیاز بستگان به مراقبت و غیره. لطفا توجه داشته باشید که سفرهای تفریحی به دلایل شخصی شامل لیست خدمات اضطراری نمی شود.

لطفاً  برای معلومات بیشتر از تغییرات احتمالی به آدرس اینترنتی مراجعه کنید:  www.berlin.de/einwanderung/، و از وضعیت فعلی خود آگاه شوید و در صورت لزوم از طریق تلفن، ایمیل یا فکس بپرسید که آیا قرار ملاقات شما طبق برنامه ریزی صورت می گیرد.