تصمیمهای مربوط به پناهندگی توسط اداره مهاجرت و پناهندگان – بمف در زمان شیوع بیماری کرونا – PDF

 

1. تا تاریخ 19 اپریل 2020 صرفا تصمیمات قطعی جهت تطبیق اتخاذ و ابلاغ می شود. این نوع تصمیمات شامل مواردی است که تقاضای پناهندگی بر اساس ماده 16a قانون اساسی رد می شود. همچنین تصمیم هایی که مرتبط با امنیت باشد نیز در موارد جرایم فردی،  ابلاغ می گردد.  کلیه ی دیگر موارد (مانند رد تقاضا به دلیل بی اساس بودن، رد درخواست به استناد به بند 30 ماده 29 قانون پناهندگی و یا بی اساس بودن درخواست طبق ماده 29 قانون پناهندگی و یا رد جزیی تقاضا) در حال حاضر ابلاغ نمی شود. این رویه مشتمل بر مقررات دوبلین و نیز تصمیمهای مرتبط با ابطال و یا یا انصراف نیز می باشد.


2. تا تاریخ 20 اپریل 2020 علاوه بر مواردفوق الذکر، این موارد نیز ابلاغ می گردد
:

الف)  تصمیمهایی که در آن ها یک وکیل موظف می باشند، حتا اگر وکالت در جریان رسیدگی، گزارش شده باشد. دراین موارد، تصمیم اتخاذ شده به وکیل ابلاغ می شود تا وی بتواند در مهلت قانونی، اعتراض و یا درخواست ارسال نماید.  این رویه همچنین شامل مواردی است که تا تاریخ 19 اپریل تصمیمی درمورد آنها ابلاغ نمی گردد.

ب) ابلاغ تصمیم های رویه ای در موارد مرتبط با انصراف و یا لغو درخواست مطابق مواد  32 قانون پناهندگی و بند § 33 II S.1 Nr. 2 قانون پناهندگی.


3. تا تاریخ 4 می 2020 اداره ی فدرال می کوشد تا اجراآت به روال عادی بازگردد.  طی این مدت اداره ی فدرال در مشورت با ایالات  و نیز مسیولین قضایی اداری

 (Verwaltungsgerichtsbarkeit) و انجمن محلی وکلای مدافع یک آیین نامه (طرزالعمل) را تهیه می نماید تا رعایت  پیش بینی های قانونی  در مدت  زمانی مقتضی تضمین شود. تغییراتی نیزممکن است ایجاد و اعلان شود و از جمله – موارد ذیل قابل ذکرند:  امکان تماس با یک وکیل، امکان تماس مکاتبه ای با قانوندانان، دسترسی به خدمات مشاوره ، و یا امکان ارایه ی دادخواست خارج از محدوده ی پذیرش دادگاه.  در صورتی که بازگشت به رویه ی معمول از تاریخ 4 می، ممکن نگردد، باردیگر  با شما تماس گرفته و شما را مطلع می سازیم.

منبع: اداره ی مهاجرت و پناهندگان (بمف)

دکتر هانس-اکهارد زومر

رییس