اطلاعات در مورد الحاق اعضای خانواده مهاجران در زمان بحران کرونا

بحران کرونا تأثیر عمده ای بر الحاق خانواده ی مهاجرین داشته است. در بسیای از کشورها، سفارت آلمان بخش کنسولی خود را تعطیل کرده است و دفاتر مشورتی نیز، فعالیت نمی کنند. در این بخش بعضی از اطلاعات لازم برای استفاده ی خانواده هایی که در این مورد پرسش دارند، گردآمده است.

 

1. آخرین اطلاعات را کسب و استفاده نمایید.

وضعیت به سرعت در حال تغییر است.  جهت آشنایی با تازه ترین اطلاعات به ویب سایت سفارت آلمان در کشور متبوع خود مراجعه نمایید.

 

2. بخش کنسولی سفارت های آلمان در حال حاضر بسته است.

طبق اطلاعات ما، تمام سفارت های آلمان تا اطلاع ثانوی، بخش کنسولی و صدور ویزا را بسته اند و تا بحال مشخص نیست، که کی، دوباره به فعالیت آغاز خواهند کرد. در حال حاضر سفارت ها هیچ وقت ملاقاتی نمی دهند و ویزا نیز صادر نمی شود.

 

3. هنوز هم ارسال درخواست ها- ترجیحا از طریق فاکس- امکان پذیر است.

بهتر است درخواستهای خود را از طریق فاکس به سفارت ذیربط ارسال کنید و سند تأییدیه ی ارسال اسناد را نگهداری نمایید.

 

4. وقت های مشخص قانونی را فراموش نکنید.

علی الرغم کاهش فعالیتهای سفارت خانه ها، وقتهای تعیین شده ی قانونی معتبر هستند:

درخواست الحاق اعضای خانواده برای یک مهاجر پذیرفته شده، در ظرف سه ماه پس از دریافت مکتوب تصمیم از بمف (BAMF) (یادداشت همراه با تعیین مهلت) باید صورت گیرد. بدین منظور می توانید از ویب سایب زیر استفاده کنید.

https://fap.diplo.de/

در صورت رد درخواست ویزا، یک ماه وقت دارید تا نسبت به آن در یک دفتر دیپلماتیک یا سفارت آلمان، اعتراض نمایید و یا در دادگاه/ محکمه ی اداری برلین اقامه ی دعوا کنید.  زمانی که شما یک سند مبنی بر رد درخواست ویزا دریافت می کنید، و در آن هیچ نوع قید زمانی وجود ندارد، زمان اعتراض به آن یک سال است.

درخواست الحاق فرزندان خردسال به والدین شان تا زمانی که آن کودکان به سن قانونی نرسیده اند، معتبر می باشد.

در صورت رد درخواست ویزا، یک ماه وقت دارید تا نسبت به آن در یک دفتر دیپلماتیک یا سفارت آلمان، اعتراض نمایید و یا در دادگاه/ محکمه ی اداری برلین اقامه ی دعوا کنید.  زمانی که شما یک سند مبنی بر رد درخواست ویزا دریافت می کنید، و در آن هیچ نوع قید زمانی وجود ندارد، زمان اعتراض به آن یک سال است.

اگر شما زمان مقرر قانونی را رعایت  نکردید، در اسرع وقت ممکن درخواست و یا سند اقامه ی دعوا را ارسال نمایید.  همچنین اسناد لازم جهت توجیه عدم رعایت زمان مقرر قانونی، را نیز همراه با دادخواست تان ارسال نمایید.  بدین منظور با مراکز مشاوره و یا وکیل های دعاوی تماس بگیرید.  فعلا نمیتوان معین کرد که چه نوع توجیهاتی در این مورد پذیرفته می شود.

 

5. „خانواده ام ویزای آلمان را دریافت کرده اند، اما هنوز وارد آلمان نشده اند.“

حکومت فدرال آلمان تصمیم گرفته است که در حال حاضر، غیر از شهروندان اتحادیه اروپا، دیگران نمی توانند وارد آلمان شوند، مگر آنکه یک „یک ضرورت مبرم سفر“ را الزام آورد سازد.

تا به حال معلوم نیست که مقامات، الحاق اعضای خانواده، به کسانی که در آلمان زندگی می کنند را “ یک ضرورت مبرم“ می دانند یا خیر؟

 

6. الحاق اعضای خانواده ی فرزندان نابالغ: در صورت رسیدن به سن بلوغ، چه واقع می شود؟

از نظر وزارت امور خارجه ی فدرال (Auswärtige Amt) والدین اطفالی که در آلمان زندگی می کنند، تا زمانی می توانند به آن طفل ملحق شوند که آن طفل به 18 سالگی نرسیده باشد.  هرگاه وی 18 ساله شود، والدینش نمی توانند وارد آلمان شوند.

تا به حال واضح نیست که مقامات این قاعده را در زمان بحران کرونا، چگونه اجرا می کنند. به طور مثال در مورد طفلی که در این زمان به سن 18 سالگی می رسد، اما والدینش به دلیل محدودیت های بحران کرونا نمی تونند در زمان مقتضی، درخواست ویزا کنند و یا ویزای خود را نمی توانند دریافت کنند. در مورد اینکه این موارد یک استثنااز قانون شمرده شود و والدین آن شخص بتوانند بعد از رسیدن به 18 سالگی، ویزا دریافت کنند، تا به حال اطلاعاتی در دردسترس نیست.

اگر شما با چنین مشکلی مواجه هستید، پیشنهاد می شود که با یک دفتر مشاوره و یا یک وکیل تماس بگیرید.

 

7. مشاوره و حمایت

بسیاری از دفاتر مشاوره به دلیل „بحران کرونا“ فعالیت های شان را محدود کرده اند، لطفا در مورد نحوه ی فعالیت دفتر مشاوره ی تان معلومات بگیرید.

دفتر BBZ در حال حاضر در مورد الحاق اعضای خانواده،  صرفا از طریق تلفن مشاوره می دهد معلومات لازم در این مورد را می توانید در ویب سایت زیر دریافت نمایید:

https://www.bbzberlin.de/de/portfolio/familiennachzug/

اگر در برلین نیاز به یک وکیل دارید، می توانید شماره تلفن و ایمیل آنها را در ویب سایت شورای مهاجران برلین  ( Flüchtlingsrat) جستجو نمایید.

https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/adrflueberatung.pdf

(بدین منظور به صفحه ی 46 مراجعه نمایید، البته توجه داشته باشید که احتمال دارد شماره ی صفحه تغییر نماید.)

 

با تقدیم تمنیات و آرزوهای نیک و به امید سلامت و نیز موفقیت در الحاق اعضای خانواده تان!

 

تیم پروژه الحاق اعضای خانواده در دفتر  BBZ

Aus dem Deutschen ins Persische übersetzt von YAAR e.V.

https://www.bbzberlin.de/wp-content/uploads/2020/03/BBZ_-_Infos_f_Gefluechtete_Familiennachzug_Corona-Krise_dtar.pdf