برندنبورگ – PDF

برندنبورگ

از تاریخ 5 مارچ در برندنبورگ یک خط تلفون جهت کسب معلومات در مورد کرونا ایجاد شده است و می توان از شنبه الی جمعه از ساعت 9 صبح الی 15 با شماره 03318683777 در تماس شد.

علاوه بر آن چندین شهرستان نیز شماره های تماس مردمی را ایجاد کرده اند. شماره ی مردمی برای ناحیه ی مرکیش-اوردرلند 033468506790 (از ساعت 8 صبح الی 16)   و برای ناحیه ی دامه-شپری والد شماره 03375262146 از ساعت (8 صبح الی 18) و برای ناحیه شهری اوبرهاول شماره ی 033016013900 (از ساعت 8 الی 15) در دسترس می باشد.

اشخاص مصاب به مرض کرونا در برندبورگ نیز می توانند از خدمات دسترسی به داکتر در منزلشان توسط تماس با خدمات اورژانسی پزشک قانونی آلمان   شماره تلفن 116117 استفاده کنند. همچنین با شماره تلفن شهروندی وزارت بهداشت/ صحت فدرال نیز می تواند تماس گرفت. شماره تلفن: 030346465100

خدمات مشاوره پزشکی مستقل نیز در آلمان از طریق تماس با شماره 08000117722 جهت پاسخ به سوالات شما در دسترس است.