برلین: کدام محدودیتها رفع شده اند؟ – PDF

رفع محدودیتها: در برلین هنوز هم ملاقات، بیش از دو نفر ممنوع است. اما اعضای خانواده  و نیز کسانی که در یک منزل باهم زندگی می کنند، از این قاعده مستنثاء هستند. آیین نامه/ مقرره ی کرونا در برلین، تصریح می کند که مردم در منطقه ی شهری برلین باید همیشه درخانه خود باشند و هر نوع „اجتماع“ – حتا در چهاردیواری شخصی شما- ممنوع است.  موارد استثناء وجود دارد که شامل مراجعه به دکتر/ پزشک، سایر اقدامات درمانی و یا اهداء خون، خرید و یا شرکت در تدفین می باشد.

ماسک (جهت پوشش دهان و بینی): از دوشنبه (27 اپریل)، برلینی ها موظف اند که در زمان استفاده از اتوبوس و مترو از پوشش دهان و بینی استفاده کنند. اما برخلاف ایالات  دیگر در برلین، خرده فروشان از این قانون مستثناء هستند.

فروشگاه ها: در خلال تعطیلی اماکن و فروشگاههای عمومی، سوپر مارکت ها، داروخانه ها، فروشگاه های سخت افزار، دفاتر پست و پمپ بنزین باز بوده اند.  از تاریخ 22 اپریل، فروشگاههای کوچک تر از 800 متر مربع ، بازگشایی شده اند. البته نماینده های فروش خودرو/ موتر از این قاعده مستثنا هستند.  اپراتورها و یا مالکان این اماکن تجاری باید اطمینان حاصل کنند که در هر  20 متر مربع، نباید بیش از یک نفر باشد. فروشگاههای بزرگتر تجاری و یا سخت افزارفروشی های بزرگ نیز می توانند در صورت کوچک ساختن فضای فعالیت به 800 متر مربع، بازگشایی شوند.  طبق مقررات جدید، آرایشگاه ها نیز می توانند از تاریخ 4 می مجددا بازگشایی شوند.

عبادت جمعی: عبادت جمعی از 4 ماه می با شرکت حد اکثر 50 عبادت کننده مجاز می باشد. اما در طول این عبادت نباید هیچ شیء میان شرکت کنندگان مبادله شوند.  کشیش (پیش نماز) و یا دسته ی موسیقی از حداکثر شرکت کننده مستثنی هستند.

فرهنگ: 170 موزه ی ایالتی، شهری و خصوصی برلین از اواسط ماه مارس بسته شده اند.  ممکن است که این موزه ها از تاریخ 4 می دوباره باز شوند. هم چنین بخش امانت دهی کتاب خانه ها نیز امکان دارد که دوباره فعال شوند. تاترهای شهر تا پایان 31 جولای/ یولی بسته می باشند و فصل نیز به پایان می رسد.

باغ وحش، تییرپارک، باغ گیاه شناسی: پس از پنج هفته تعطیلی کامل، باغ وحش و تییر پارک ممکن است از تاریخ 28 اپریل بازگشایی شوند. براساس تصمیم سنا، باغ گیاه شناسی (بوتانیشاگارتن) از تاریخ 27 اپریل پذیرای بازدیدکنندگان بوده است. در این موارد نیز قاعده ی حفظ فاصله و رفتار باید رعایت شود.

اماکن ورزشی: برلینی ها می توانند بار دیگر در اماکن ورزشی در فضای باز – اما با رعایت کامل قواعد بهداشتی و فاصله تمرین کنند. بدین ترتیب هر ورزشی غیر از فعالیتهای ورزشی تیمی، مجاز می باشد.

زمین های بازی (اشپیل پلاتز):  زمین های بازی می توانند از تاریخ 30 اپریل در برلین بازگشایی شوند. بعد از ظهر پنج شنبه، شهراداران دوازده ناحیه ی شهری، در شورای شهرداران در این مورد به توافق رسیدند. شهردار ناحیه نیوکلن، در مصاحبه با شبکه ی „rbb“ این مطلب را تأیید کرده است.

تظاهرات، رویدادها، گردهم آیی ها:  از تاریخ 4 ماه می، در صورت رعایت فاصله و نکات بهداشتی، گردهم آیی ها در فضای باز با شرکت حداکثر 50 نفر آزاد است. برنامه های بزرگتر با بیش از 5000 شرکت کننده، تا تاریخ 24 اکتبر ممنوع است.  به همین دلیل مارتن برلین لغو شده است.  رویدادهایی که بیش از 1000 نفر در آنها شرکت می کنند، تا تاریخ 31 اگست، برگزار نمی شوند.

https://www.focus.de/finanzen/recht/lockerungen-und-verschaerfungen-welche-regeln-gelten-ab-jetzt-was-aendert-sich_id_11793149.html