مرکز کنترل سمو – PDF

مرکز کنترل سموم

مرکز کنترل سموم یا مرکز اطلاع رسانی درمورد سموم در هر ایالت آلمان ، 24 ساعت در شبانه روزفعال می باشد. خدمات این مرکز از طریق تلفن  برای موارد مسمومیت حاد در دسترس است.

برلین:    شریته مرکز کنترل سموم برلین

giftnotruf.charite.de

030 19240

اطلاعات آماده داشته باشید

وقتی با مرکز کنترل سموم تماس می گیرید،

 باید بتوانید به سؤالات زیر پاسخ دقیق بدهید.

 

چه کسی؟

کودک یا بزرگسال؟ سن، جنس ، وزن تقریبی بدن اطلاعات مفید برای ارزیابی وضعیت است.

چی؟

دقیقاً ممکن است آنچه مصرف شده است را مشخص کنید: محصول دارویی ، کالاهای خانگی، شیمیایی ، گیاهی، قارچ، حیوانات، مواد غذایی، دارو – توضیحات دقیق بسته بندی را بیان کنید.

چه زمانی؟

زمان مسمومیت یا مصرف را بیان کنید.

چگونه؟

اطلاعاتی در مورد چگونگی جذب فرزند شما از ماده سمی – بلع، استنشاق یا از طریق پوست.

چقدر؟

تا آنجا که ممکن است مقدار را مشخص کنید. به طور مثال: تعداد قرص ، قطره ، قطعات گیاه ، اندازه بطری و مقدار از دست رفته و موارد مشابه را در نظر بگیرید.

در صورت امکان ،شما باید گزارش دقیق از وضعیت شخص مسموم ارایه کنید.

– نحوه انجام كودك ، به عنوان مثال تنفس ، گردش خون ، آگاهی از علائم دیگر،

– موقعیت و مکان خود را مشخص کنید شماره تلفن خود را در دسترس بگذارید،

– آیا اقداماتی قبلاً انجام شده است.

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/notfall-infos/giftinformationszentralen-giftnotruf/