کمک های همسایگی

از اجتماع عربی و افغانستانی

آیا شما در برلین زندگی میکنید, و نیاز به حمایت در امور روز مره در ایام بحران کرونا دارید؟

آیا شما و یا یکی از اعضای خانواده شما  در جمع اشخاصی هستید که درمعرض خطر از سوی ویروس کرونا قرار

دارید  و به این دلیل مجبور هستید تا در خانه بمانید و از منزل خارج نشوید؟

پس ما برای شما سریع و بدون طی مراحل اداری کمک می‌نماییم.

لطفا با ما تماس بگیرید, ما برای شما شخصی را می فرستیم که در نزدیکی شما زندگی می کند تا نیازمندی های خارج از منزل تان را به عهده بگیرد.

تمامی اشخاصی که بشما کمک می‌کنند  داوطلبانه و بدون دریافت هیچ نوع دست مزد میباشد.

زبانی که این اشخاص صحبت میکنند:

عربی -آلمانی  یا فارسی/دری – آلمانی

در صورت نیاز با ما از این طریق بتماس شوید:

0174 542 9620 Deutsch

0178 9398462 Dari/Farsi

0157 58183391 Arabisch

ایمیل:

info@litusnovum.de

krause@yaarberlin.de

info@salamkulturclub.de