مقررات در مورد معافیت موقت دارندگان منقضی ویزای شینگن از نیاز به اجازه اقامت به دلیل بیماری همه گیر کوید-۱۹ (مقررات ویزا شنگن-بیماری فراگیر کوید-۱۹) – PDF

 از  ۸ آوریل ۲۰۲۰

وزارت امور خارجه فدرال براي ساخت و ساز و منزل براساس بخش 99 پاراگراف 1 شماره ۱ در رابطه با پاراگراف 4 جمله ۱ و ۲  قانون اقامت در نسخه اطلاعیه  از ۲۵ فوریه ۲۰۰۸  در رابطه با بخش ۱  پاراگراف ۲ قانون تعدیل صلاحیت از ۱۶ آگوست ۲۰۰۲ و حکم سازمانی از ۱۴ مارس ۲۰۱۸ مقرر کرده است:

بخش ۱

موضوع

این مقررات معافیت موقت ازنیاز به اجازه اقامت برای دارندگان ویزای شینگن را به دلیل  بیماری همه گیر کوید-۱۹ را تنظیم میکند.

بخش ۲

معافیت دارندگان ویزای شینگن

(۱) اتباع خارجی که در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۲۰ با ویزای معتبر شینگن در خاک فدرال اقامت گزیدند  یا کسانی که پس از ۱۷ مارس۲۰۲۰  قبل از اجرا این مقررات با ویزای معتبر شینگن وارد خاک فدرال شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مقررات در آلمان اقامت میکنند از زمان انقضای ویزای شینگن آنها تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ از نیاز به اجازه اقامت معاف هستند.

(۲) اتباع خارجی که مطابق بند ۱ از نیاز به اجازه اقامت معاف هستند، مجاز هستند تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۰  طوری که ویزای شینگن به آنها مجوز داده است شغلی را اختیار کنند. این نیز شامل کار هایی که به عنوان اشتغال در معنای قانون اقامت در نظر گرفته نشده اند، می باشد.

بخش ۳

لازم الاجرا ، تاریخ انقضا

(۱) این مقررات از روز بعد از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.