پادکست ۲ – (سور اسرافيل) چگونه در قرنطین برای خود ایجاد انگیزه کنیم (Youtube)

این روزها داشتن دلی خوش و خاطری آسوده بسیار دشوار است.

به همین منظور ما در دومین پادکست مان سعی کردیم برای شما خوبان به موضوع مهم « چگونه در قرنطين براي خود ایجاد انگیزه کنیم.» بپردازیم.

البته جا دارد یاد آوری کنم که این پادکست نیز محصول مطالعه ی تحلیل هایی که است از سوی جامعه شناسان و روانشناسان در رسانه های معتبر نشر گردیده و ما چکیده ی آن را در کنار نظر و برداشت های خود از شرایط فعلی برای شما همراهان عزیز تقدیم می کنیم…

Dieser Podcast wurde produziert von YAAR e.V. im Rahmen des Projekts „Tawaan – Stärkung der afghanischen Community“. Das Projekt wird in den Förderjahren 2020/2021 durch das Partizipations- und Integrationsprogramm der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert.

Thema: Schaffung von Motivation während der Quarantänezeit
Recherche und Stimme: Sur Esrafil
Produktion: Kava Spartak
Foto: Pixabay